Nova STS Straight Shank #8Straight Eye 20 per pack

Nova STS Straight Shank #8Straight Eye 20 per pack
SKU: 2585009
UPC #: 020027200085
*
*
*