Nova STS Straight Shank #6Straight Eye 20 per pack

Nova STS Straight Shank #6Straight Eye 20 per pack
SKU: 2585010
UPC #: 020027200061
*
*
*